Kutipan Al-Qur`an


By Administrator | 2012-06-05

Surat5

Allah berfirman: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui" (Q.S. Saba':28)