Kutipan Al-Qur`an


By Administrator | 2012-01-18

Surat 1

Dia tidak dicapai dengan penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dia-Lah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
(Qs. Al An-am:103)